Wettelijke vermeldingen

Persoonsgegevens

In overeenstemming met de Franse wet van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden beschikt u over het recht op inzage, wijziging, rectificatie en schrapping van de gegevens op deze site, binnen de voorwaarden voorzien door de wet nr. 78-27 van 6 januari 1978 (gewijzigd) inzake informatica, bestanden en vrijheden. Om dit recht uit te oefenen, richt u zich tot de websitebeheerder via de informatie op de contactpagina.

Eigendomsrechten

– Intellectuele eigendom: alle elementen van deze website (teksten, foto’s, illustraties, logo’s, pictogrammen, downloadbare bestanden, enz.) zijn de exclusieve eigendom van de eigenaar van de website.
– Deze elementen zijn beschermd door de Franse wetten en de internationale teksten inzake de naleving van auteursrechten en van het copyright.
– De reproductie en/of weergave van deze elementen is enkel toegestaan ter informatie voor uitsluitend persoonlijk en privégebruik.
– Het is in het bijzonder verboden om een van de pagina’s van de internetsite http://www.lacornue.com weer te geven in een webpagina die niet tot de laatstgenoemde behoort (framing).
– Op dezelfde wijze is de praktijk die erin bestaat om een van de elementen van de internetsite http://www.lacornue.com, zoals hierboven omschreven, op te roepen op een webpagina die niet tot de internetsite behoort, strikt verboden (linking).
– Elk gebruik van elementen van deze site voor andere dan de hierboven opgesomde doeleinden zal het voorwerp zijn van rechtsvervolging, zowel in Frankrijk als in het buitenland.

Eerbetoon

Deze website is ontworpen en gerealiseerd door: Magina – Agence conseil en marketing interactif
14, Rue Jacques Lelieur – 76000 Rouen, France – Telefoon : +332 32 83 10 99.